Νέα μάθηση’s Updates

Ολοκλήρωση 1ου κύκλου ενδοσχολικής επιμόρφωησης στο 17ο ΔΣ Νίκαιας

Ολοκληρώθηκε ο 1ος ετήσιος κύκλος ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο 17ο ΔΣ Νίκαιας με την εφαρμογή της προσέγγισης Μάθηση μέσω Σχεδιασμού υπό την αιγίδα του Σχολικού Συμβούλου κ. Γιάννη Κατσαρού.

Η ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετείχε

Σημαντικό ρόλο στην εμπλοκή των 7 εκπαιδευτικών και στην επιτυχία της πιλοτικήξς εφαρμογής έπαιξε η Διευθύντρια του σχολείου κ. Κόντα την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα.