Νέα μάθηση’s Updates

2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής

Το 2ο Διεθνές Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής με τίτλο Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικίαθα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-17 Μαίου του 2015 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia/organisation/call

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους (μέχρι 500 λέξεις) στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα https://easychair.org/conferences/?conf=ecp2015 και μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2014.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές 

  • EmeritusProfessor Sylvia Chard
  • Professor Mary Kalantzis
  • Professor Nicola Yelland 
  • Professor Emilios Solomou
Αφίσα Συμποσίου