Νέα μάθηση’s Updates

Επιμόρφωση Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Στις 30/10/14 στους Δελφούς θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Στην συνάντηση θα γίνει και η παρουσίαση της Μαθησης μέσω Σχεδαισμού από την Ε. Αρβανίτη.