Νέα μάθηση’s Updates

Στο 53ο και το 17ο Δημοτικό Πειραιά

Η μάθηση μέσω σχεδιασμού παρουσιάστηκε σε 30 εκπαιδευτικούς από δύο σχολεία του Πειραιά. 

Επιστροφή ...στο μέλλον!

Με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων τους κ. Κατσαρού και κ. Μπούντα, οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιήσουν τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού ως πλαίσιο εργασίας για την ενδοσχολική τους επιμόρφωση. 

Ομότιμη μάθηση...

Οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε έναν αρχικό σχεδιασμό συζητώντας τα θέματα, το σκοπό του σχεδιασμού, τις βασικές ερωτήσεις και τις κεντρικές ιδέες που θα τους απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. 

Σχεδιάζοντας για το μαθητή

Στόχος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης είναι να σχεδιασμτούν με διαθεματικό τρόπο σενάρια μάθησης για την ευέλικτη ζώνη κυρίως και για θέματα που αφορούν στην πολιτειότητα, την κοινωνική ζωή, κτλ. 

Συνεργασία με τον Σύμβουλο.. στο δια ταύτα