Νέα μάθηση’s Updates

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δυτ. Ελλάδας ενημερώθηκαν για τη μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Η μάθηση μέσω σχεδιασμού παρουσιάστηκε στους σχολικούς συμβούλους της Δυτ. Ελλάδας στις 6 & τις 12 Φεβρουαρίου 2014 για να αποτελέσει εργαλείο διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και επαγγελματικής μάθησης. 

Δουλεύοντας σε ομάδες με τα καπέλα σκέψης του De Bono

Συμμετείχαν 60 σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σχεδαισμοί μάθησης και διαφοροποιημένη παιδαγωγική ή σεμινάρια επιμόρφωσης;

Ευχαριστούμε τους Υπευθύνους Επιστημονικής Καθοδήγησης της περιφέρειας, κ. Μπαρή και κ. Χριστοπούλου, καθώς και τον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης κ. Παναγιωτακόπουλο.