ταξιδεύοντας στο διάστημα με τον Μικρό Πρίγκιπα

128841452173847

Views: 170

Abstract

Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά ότι η γη είναι ένας πλανήτης που ανήκει σε ένα πλανητικό σύστημα, το οποίο αποτελείται και από άλλους πλανήτες, τον ήλιο, τη σελήνη, τους δορυφόροους, τα αστέρια. Να κατανοήσουν ότι η μέρα και η νύχτα εξαρτώνται από την κίνηση και τη θέση του πλανήτη σε σχέση με τον ήλιο και τη σελήνη. Επιπλέον να μπορούν τα παιδιά να περιγράφουν τη διαφορά του πλανήτη μας από τους άλλους. το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Αναλυτικό πρόγρταμμα του Νηπιαγωγείου, καθώς στηρίζεται στις αρχές της διαθεματικότητας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει τα κεφάλαια "Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αλληλεπίδραση" και "Φυσικό περιβάλλον και Αλληλεπίδραση". Γνωστικό Πεδίο: Μελέτη Περιβάλλοντος Θέμα: παιδί και φυσικό περιβάλλον, παιδί και διάστημα Σκοπός της Μάθησης: παιδί και φυσικό περιβάλλον, παιδί και διάστημα Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6