Ο ΧΡΟΝΟΣ EXEI ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

128841440266353

Views: 187

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δραστηριότητες ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι ο χρόνος είναι μια νοητική σύλληψη που χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την οργάνωση και τη μελέτη της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μέσα από την εξέλιξη των δραστηριοτήτων οι μαθητές προσεγγίζουν τις έννοιες του "υποκειμενικού" και "αντικειμενικού" χρόνου, διαχωρισμός που έχει επικρατήσει εξαιτίας της έλλειψης μιας οριστικής "θεωρίας του χρόνου". Γνωστικό Πεδίο Μαθηματικά Θέμα Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ