Οι Μικρασιάτες της Χίου

128841445964593

Views: 189

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Αυτό το project δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας των αρχών του 20ου αιώνα και ειδικότερα με τα γεγονότα της Μ. Ασιατικής Καταστροφής. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν την αλήθεια της ιστορίας έτσι όπως τη βίωσαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της Μ. Ασίας και οι απόγονοί τους, αλλά και μέσα από την έρευνα των ίδιων των μαθητών που θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες. Γνωστικό Πεδίο Ιστορία- Λαογραφία Θέμα Οι Μικρασιάτες της Χίου