Λήμνος-Καλλίπολη-ANZACS

128841439962122

Views: 10

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Αυτό το project δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με χώρους-αντικείμενα και μνημεία της τοπικής τους ιστορίας, να ανασυνθέσουν τη χρονική περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου η Λήμνος είχε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παρόλο που η Ελλάδα ως επίσημο κράτος δε συμμετείχε μέχρι το 1917. Να συνειδητοποιήσουν μέσα από τη μεταμόρφωση του νησιού την εμπλοκή του στην πολεμική ιστορία των ANZACS. Να συνδέσουν όλα τα προηγούμενα με τη διαπίστωση ότι η Αυστραλία διατηρεί μέχρι σήμερα πολύ καλές σχέσεις με τη Λήμνο. Γνωστικό Πεδίο Διαθεματικό project (Ιστορία-Τοπική Ιστορία-Πληροφορική-Μουσική) Θέμα Λήμνος-Καλλίπολη-ANZACS