Θαλάσσιοι οργανισμοί και η προστασία τους.

128841439406834

Views: 204

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα ασχολείται με τους θαλάσσιους οργανισμούς, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, την αλληλεπίδραση που έχουν, την μόλυνση της θάλασσας, πως αυτή επηρρεάζει τους οργανισμούς και πως μπορούμε να συμβάλλουμε στην μείωση και εξάλειψή της. Αφορμή για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε η εκπαιδευτική εκδρομή που προηγήθηκε στο Ενυδρείο της Ρόδου και το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι μαθητές για τα θαλάσσια είδη. Το μοντέλο που επιλέχτηκε ήταν το ομαδοσυνεργατικό και η διδακτική ενότητα διήρκεσε 3 μέρες δηλαδή περίπου 15 διδακτικές ώρες. Γνωστικό Πεδίο Μελέτη Περιβάλλοντος Θέμα Θαλάσσιοι οργανισμοί και η προστασία τους