ΔΙΑΤΡΟΦΗ

128841439495782

Views: 182

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Ο σχεδιασμός της ενότητας έγινε για να συνειδητοποιήσουν οι μικροί μαθητές τις διατροφικές τους συνήθειες, να γνωρίσουν τη θρεπτική αξία των τροφών και να κατανοήσουν το ρόλο της διατροφής στην ανάπτυξή τους και στην υγεία τους. Η ενότητα ανήκει στο βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄τάξης και συγκεκριμένα στις τελευταίες ευκαιριακές ενότητες οι οποίες επεξεργάζονται θέματα με βασικό κριτήριο τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Γνωστικό Πεδίο ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ