Διαλύματα-Μονάδες περιεκτικότητας δ/των-Αραίωση-Ανάμιξη δ/των ...

128841440654093

Views: 192

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Ο εκπ/κός, με τους μαθητές σε ομάδες των 4, στο εργαστήριο των Φ.Ε. αξιοποιεί κατάλληλα τα όργανα, τα αντιδραστήρια, τον Η/Υ, το βιντεοπροβολέα ώστε να διδάξει με ενιαίο, ανακαλυπτικό τρόπο τις μονάδες περιεκτικότητας δ/των. Η διαδικασία στο εργαστήριο θυμίζει μια σκυταλοδρομία καθώς μια ομάδα παρασκευάζει το διάλυμα Δ1 μια άλλη αραιώνει ένα μέρος του και μια τελευταία αναμιγνύει κατάλληλα μέρος των Δ1 και Δ2 για να πάρουμε το Δ3. Γνωστικό Πεδίο Χημεία Α΄ Λυκείου Θέμα Διαλύματα