ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

128841440164531

Views: 193

Abstract

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα Περιγραφή Η αναγωγή στη μονάδα αποτελεί μια μέθοδο επίλυσης προβλημάτων καθημερινότητας,και όχι μόνο,κατά την οποία έχουμε μετατροπή μιας έκφρασης σε ταυτόσημη αλλά απλούστερης μορφής.Αποτελεί μια στρατηγική ανωτέρου επιπέδου αφού απαιτεί την κατανόηση της έννοιας του λόγου.Ηεφαρμογή της μεθόδου της αναγωγής στη μονάδα προυποθέτει την γνώση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης καθώς τη χρήσης τους ως στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Γενικότερα η μεθοδος της αναγωγής στη μονάδα εφαρμόζεται σε κοινωνικά προβλήματα που φαίνονται άλυτα γιατί η εύρεση της κοινής ρίζας καιη αναγωγή σε αυτή μπορεί να εξαλείψει τις διαφορές και τις αντιφάσεις που παρατηρούνται .Με βάση το συλλογισμό αυτό η διαφορετικότητα ερμηνεύεται με την εμφάνιση της κοινής αρχής στα διαφορα χωροχρονικά περιβάλλοντα και έτσι παύει να αποτελεί αιτία διαχωρισμού και διαίρεσης. Γνωστικό Πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θέμα ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ