ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ

128841455797436

Views: 184

Abstract

Περιγραφή Στην ενότητα αυτή ο/η μαθητής/τρια κατανοεί τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού του κυκλικού δίσκου, χρησιμοποιεί τους μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό εμβαδών και τέλος επιλύει προβλήματα με εμβαδά κυκλικών δίσκων. Συγγραφή-επιμέλεια: Ζούνη Ευαγγελία Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση: Δημητρακάκης Κωνσταντίνος-Μπενιάτα Ελένη Γνωστικό Πεδίο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θέμα: ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Σκοπός της Μάθησης: Η ενότητα αυτή εστιάζει στην κατανόηση του εμβαδού του κυκλικού δίσκου. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 9-12