Φύσα αεράκι...

Abstract

Περιγραφή Με το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο επιδιώκουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τον αέρα ως ζωτικό παράγοντα, τις ιδιότητες και τη χρησιμότητά του, εμβαθύνοντας και εμπλουτίζοντας την πρότερη γνώση τους. Μέσα από παιγνιώδεις δράσεις και πειραματισμούς να μάθουν να προβληματίζονται, να υποθέτουν να ανακαλύπτουν, να συμπεραίνουν. Γνωστικό Πεδίο: Παιδί και περιβάλλον- Φυσικές επιστήμες Θέμα: Αέρας Σκοπός της Μάθησης: Αέρας Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6