Τα χρώματα στα αγγλικά

128841453298980

Views: 213

Abstract

Περιγραφή Ο σχεδιασμός της ενότητας έγινε για να μάθουν με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο οι μικροί μαθητές τα χρώματα και τις κατηγορίες χρωμάτων στα αγγλικά. Η ενότητα ανήκει στο βιβλίο αγγλικών Magic Βοοκ της Γ τάξης. Γνωστικό Πεδίο Αγγλική Γλώσσα Θέμα Μαθαίνουμε τα χρώματα στα αγγλικά