ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

128841457219269

Views: 350

Abstract

Περιγραφή ΟΙ μαθητές-τριες μέσα από έρευνητικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες ανακαλύπτουν τα ποτάμια της πατρίδας τους. Γνωστικό Πεδίο: Γεωγραφία Ελλάδας Ε΄Δημοτικού Θέμα: Τα ποτάμια της ηπειρωτικής Ελλάδας Σκοπός της Μάθησης Αναφορά στους κυριότερους και μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας, στα μέρη και στην ορολογία των ποταμών και στην αλληλεπίδραση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, θετικές- αρνητικές ενέργειες, υπευθυνότητα Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 10-11