«Πρόπολη: ¨Προ της Πόλης¨ των Μελισσών – Το Φαρμακείο της Φύσης»

128841455371993

Views: 163

Abstract

Περιγραφή Η παρούσα μαθησιακή ενότητα έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της κοινωνίας των μελισσών. Μέσα από το διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον δύνεται η δυνατότητα στα νήπια για διερεύνηση, πειραματισμό και ανακάλυψη, ενθάρρυνση στην έκφραση του λόγου και της σκέψης, αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση, προώθηση της αλληλεγγύης, της συνεργατικότητας και της επικοινωνίας, καθώς προτρέπεται και η έκφραση της δημιουργικότητας. Συγγραφή - Επιμέλεια: Ηλιάνα Παπαντώνη, Αντωνία Φαλούτσα, Αθανασία Γκολφινοπούλου Επιστημονική και Παιδαγωγική καθοδήγηση: Αργυρώ Δασκαλάκη, Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 66ης Περιφέρειας Γνωστικό Πεδίο: Παιδί και Περιβάλλον Θέμα: Η μέλισσα και η χρήση των προϊόντων της Σκοπός της Μάθησης: Η μέλισσα και η χρήση των προϊόντων της Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6