Παίζοντας με τη Βαρύτητα

128841456763844

Views: 302

Abstract

Περιγραφή Η μαθησιακή ενότητα αυτή έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με έννοιες φυσικής και την εξοικείωση τους με την ερευνητική διαδικασία. Με τις δραστηριότητες που περιγράφονται, προσδωκούμε να δώσουμε στους μαθητές την ώθηση και το κίνητρο να σκέφτονται με επιστημονικό τρόπο, διερευνώντας και τεκμηριώνοντας τις αρχικές τους υποθέσεις. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι όλες οι δραστηριότητες έχουν επιλεγεί, ώστε να συνδυάζουν τον παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας, που ενδείκνυται στις ηλικίες της προσχολικής εκπαιδευσης. Συγγραφή, Επιμέλεια: Κάκαβου Ευφροσύνη, Kakavou Effrosini Επιστημονική και Παιδαγωγική καθοδήγηση: Δασκαλάκη Αργυρώ, Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 66ης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Γνωστικό Πεδίο: Παιδί και Περιβάλλον: Φυσική Θέμα: Βαρύτητα Σκοπός της Μάθησης Στο τέλος αυτής της ενότητας τα παιδιά θα γνωρίζουν βασικές έννοιες φυσικής σχετικές με τη βαρύτητα. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6