Ο μαγικός μας κήπος

Abstract

Περιγραφή Μέσα από μία ποικιλία δραστηριοτήτων και διαδικασιών επιδιώκουμε να εισάγουμε τα παιδιά στην κατανόηση της έννοιας του κήπου και της φροντίδας του και στα αρνητικά επακόλουθα που επέρχονται από την εγκατάλειψή του. Αναθεωρητής: Ελευθερία Μπασαγιάννη Σχολική Σύμβουλος 29ης Π.Π.Α. Γνωστικό Πεδίο: Παιδί και Φυσικό Περιβάλλον Θέμα: Ο κήπος και η φροντίδα του Σκοπός της Μάθησης: Φροντίδα - Συνέπειες εγκατάλειψης. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6