Ο ΠΑΓΟΠΩΛΗΣ

128841454695590

Views: 219

Abstract

Περιγραφή Στη συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα οι μαθητές, με αφορμή ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει πια, αντιλαμβάνονται την έννοια της αλλαγής, μέσα στο χρόνο, στη φύση και στη ζωή. Γίνεται συζήτηση για τα επαγγέλματα που έχουν χαθεί, αναζητούν το λόγο που κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλά και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή ορισμένων ανθρώπων από άποψη κοινωνική, οικονομική και συναισθηματική. Γνωστικό Πεδίο: ΓΛΩΣΣΑ Θέμα: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Σκοπός της Μάθησης: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ/ ΛΕΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 7-8