Μπαμπά μην τρέχεις ....Κ.Ο.Κ (και ούτω καθεξής)

128841457027945

Views: 312

Abstract

Περιγραφή Στόχος μας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα μέσα μεταφοράς και την ιστορία τους. Να τα ταξινομήσουν σε κατηγορίες θάλασσας, στεριάς και αέρα. Επίσης να εντοπίσουν προβλήματα που δημιουργούν τα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον, να εξοικειωθούν με τα βασικά σημεία του Κ.Ο.Κ. αλλά και να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση ως πεζοί, ως επιβάτες και ως μελλοντικοί οδηγοί. Τέλος, να αποκτήσουν δεξιότητες κατηγοριοποίησης, ανάλυσης, επεξεργασίας, σύνθεσης και αξιολόγησης της πληροφορίας με πνεύμα συνεργασίας. Γνωστικό Πεδίο: Μελέτη, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Θέμα: Κυκλοφοριακή Αγωγή Σκοπός της Μάθησης Μέσα Μεταφοράς και Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 9-10