Μετακινούμαι με ασφάλεια

Abstract

Περιγραφή Ο γενικός σκοπός της διερεύνησης αυτού του θέματος, είναι να γνωρίσουν τα παιδιά βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, που θα τα βοηθήσουν ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια ως πεζοί, ως επιβάτες και ως ποδηλάτες. Αναθεωρητής: Ελευθερία Μπασαγιάννη Γνωστικό Πεδίο: Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση Θέμα: Προσωπική Ασφάλεια Σκοπός της Μάθησης: Μέσω αυτής της διδακτικής παρέμβασης, στοχεύουμε στο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να υιοθετήσουν ασφαλείς συμπεριφορές σε θέματα μετακίνησής τους. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6