Μαθαίνω παρέα με τα ζώα του αγροκτήματος

128841456666306

Views: 280

Abstract

Περιγραφή Εξατομικευμένη παρέμβαση σε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος είναι 8 ετών, αλβανικής καταγωγής, έχει διαγνωστεί ότι παρουσιάζει τη σπάνια γενετική διαταραχή Floating- Harbor (100 περιπτώσεις παγκοσμίως) και εμφανίζει σημαντική καθυστέρηση σε όλους τους βασικούς τομείς ανάπτυξης: νοητικό, ψυχοκινητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό-συμπεριφορικό, επικοινωνιακό. Εκτός από την επίτευξη των καθαρά γνωστικών στόχων που αφορούν στη γνωριμία του παιδιού με τα ζώα του αγροκτήματος, βασικός σκοπός μας είναι με βάση το συγκεκριμένο θέμα να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που θα εξυπηρετεί βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους για το συγκεκριμένο μαθητή σε καθέναν από τους τομείς του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής: Προφορικό λόγο/ Συναισθηματική Οργάνωση/ Ψυχοκινητική Ανάπτυξη/ Νοητικές ικανότητες /Κοινωνική Προσαρμογή. Γνωστικό Πεδίο : Μελέτη Περιβάλλοντος/ Προφορικός λόγος/ Συναισθηματική οργάνωση/ Ψυχοκινητική ανάπτυξη/ Νοητικές ικανότητες/ Κοινωνική Προσαρμογή Θέμα: Ανακαλύπτω τον κόσμο γύρω μου γνωρίζοντας τα ζώα του αγροκτήματος Ειδική Αγωγή: Καλλιέργεια δεξιοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση τις περιοχές του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) Σκοπός της Μάθησης: Ανακαλύπτω τον κόσμο γύρω μου γνωρίζοντας τα ζώα του αγροκτήματος Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 6-10