Μέτρηση-Είδη-Κατασκευή γωνιών

128841455367240

Views: 184

Abstract

Περιγραφή Γνωστικό Πεδίο: Μαθηματικά Θέμα: Μέτρηση-Είδη-Κατασκευή γωνιών Σκοπός της Μάθησης Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να μετρούν τις γωνίες, να τις ταξινομούν ως προς το είδος τους και να τις κατασκευάζουν. Μέτρηση-Είδη-Κατασκευή γωνιών Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 11-12