<<Κούκλα μου, κουκλίτσα μου>>

128841456591901

Views: 258

Abstract

Περιγραφή Η μαθησιακή αυτή ενότητα αφορά παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και αποσκοπεί στο να κατανοήσουν τη χρησιμότητα και την έννοια της κούκλας: α) ως εργαλείο διαμεσολαβητικό παιδιού- περιβάλλοντος και β) ως μέσον έκφρασης, αυτογνωσίας και βαθύτερης επικοινωνίας διαχρονικά. Συγγραφή: Μπασαγιάννη Ελευθερία-Δρακωνάκη Φωτεινή. Επιστημονική καθοδήγηση: Μπασαγιάννη Ελευθερία. (Σχ. Σύμβουλος 29ης Περιφέρειας). Γνωστικό Πεδίo: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Πληροφορική Θέμα: Η έννοια της κούκλας. Σκοπός της Μάθησης: Η έννοια της κούκλας. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6