Η γειτονιά των συναισθημάτων

128841456490300

Views: 285

Abstract

Περιγραφή Η παρούσα μαθησιακή ενότητα έχει ως κύριο στόχο την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών του Νηπιαγωγείου. Η καλλιέργεια μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας και της προσωπικής ταυτότητας στην προσχολικής ηλικία, είναι ένας σταθερός δρόμος προς την κοινωνικοποίηση του νηπίου. Η αποδοχή της μοναδικότητας των μαθητών και των συναισθημάτων τους ενθαρρύνει την ανάπτυξη ηθικών αξιών, όπως ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη. Συγγραφή - Επιμέλεια: Γεωργίου Λεμονιά, Μάντζαρη Ελένη. Επιστημονική και Παιδαγωγική καθοδήγηση: Μιχαηλίδου Βασιλική, Μπενιάτα Ελένη. Γνωστικό Πεδίο: Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη Θέμα: Συναισθηματική ενδυνάμωση Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων Σκοπός της Μάθησης: Συναισθηματική ενδυνάμωση Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6