Η ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΕΣΩ ... ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

128841453572182

Views: 194

Abstract

Περιγραφή Με την ενότητα αυτή επιδιώκουμε να ανακαλύψουν οι μαθητές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα κτίρια-μνημεία της πόλης στην οποία ζουν, τη Χαλκίδα, μέσα από κείμενα και να κατασκευάσουν πολυμορφικό κείμενο (εικόνα, ήχος, γραπτό κείμενο) αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Επίσης να διαχωρίσουν το επίθετο πολύς από το επίρρημα πολύ. Συγγραφή και επιμέλεια: Β. Κουσκούτη- Α. Στάμου Επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση: Δρ. Δημήτριος Μητάκος, Σχ. Σύμβουλος 3ης Εκπ. Περιφέρειας Εύβοιας Γνωστικό Πεδίο: ΓΛΩΣΣΑ - ΤΠΕ Θέμα: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΤΙΡΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΠΟΛΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥ Σκοπός της Μάθησης: Η μαθησιακή ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ικανών για τη δημιουργία πολυμορφικών κειμένων (εικόνα, ήχος, γραπτό κείμενο) καθώς και τον διαχωρισμό του επιθέτου πολύς από το επίρρημα πολύ. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 9-12