Η Ταναγραία Κόρη ως στοιχείο του τοπικού πολιτισμού

128841454431907

Views: 182

Abstract

Περιγραφή Μέσα από μία ποικιλία δραστηριοτήτων και διαδικασιών επιδιώκουμε να εισάγουμε τα παιδιά στην κατανόηση της έννοιας «Ταναγραία Κόρη», ως σημαντικής έννοιας για τον τοπικό μας πολιτισμό, δεδομένου ότι η Ταναγραία αποτελεί έμβλημα του χωριού μας και του δήμου που ανήκουμε. Η έννοια του πολιτισμού, προβλέπεται ως διαθεματική έννοια στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. (ΔΕΠΠΣ- Α.Π.Σ για το Νηπιαγωγείο, 2003, σσ.603), στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος, στο κεφάλαιο "Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση" Αναθεωρητής: Ελευθερία Μπασαγιάννη, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 29ης Περιφέρειας Γνωστικό Πεδίο: ΠΑΙΔΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ανθρωπογενές περιβάλλον & αλληλεπίδραση Θέμα: Η έννοια της Ταναγραίας Κόρης Σκοπός της Μάθησης: Η προσέγγιση της Ταναγραίας Κόρης ως σημαντικότερου στοιχείου του τοπικού πολιτισμού Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6