Εμείς και η διατροφή μας

128841457272298

Views: 181

Abstract

Περιγραφή Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα στοχεύει στην προσφορά στοιχείων προς γνώση σχετικά με την διατροφή στα νήπια. Είναι δεδομένο πως ο άνθρωπος ξεκινά να μαθαίνει και να ενδιαφέρεται για την διατροφή του σε μεγαλύτερη ηλικία, και ειδικά στην περίπτωση των νηπιών και πολύ μικρών παιδιών είναι ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζουν, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις ασχολούνται μόνο οι γονείς τους με αυτό. Στόχος όμως είναι να γνωρίζουν και τα ίδια τα παιδιά στοιχεία για την καλή διατροφή και τον ανρητικό αντίκτυπο που μια κακή διατροφή μπορεί να φέρει στο σώμα τους, ώστε να τρέφονται όσο γίνεται πιο σωστά. Γνωστικό Πεδίο: Γλώσσα και Άνθρωπος Θέμα: Η διατροφή μας Σκοπός της Μάθησης: Η διατροφή μας Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6