Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Abstract

Περιγραφή Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δραστηριότητες ώστε οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν τα είδη τριγώνων με ονοματοδότηση από τις γωνίες τους, να αναγνωρίζουν τα είδη γωνιών που περιέχονται σε κάθε διαφορετικό είδος τριγώνου και τέλος να μάθουν ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180ο μοίρες. Συγγραφή - Επιμέλεια: Καρδάκου Αικατερίνη-Σοφία, Καρτσούκης Θεόδωρος, Κεσίδου Ανατολή, Ράπτη Αστερία. Επιστημονική και Παιδαγωγική καθοδήγηση: Κατσιφή-Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα, Σκόνδρα Ασημίνα, Μπενιάτα Ελένη. Γνωστικό Πεδίο: Μαθηματικά Θέμα: Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Σκοπός της Μάθησης: Ονοματοποίηση τριγώνων ως προς τις γωνίες και κατανόηση ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 10-11