Δεν είμαστε ίδιοι.(Διαφορετικότητα)

128841458486610

Views: 260

Abstract

Σκοπός μας είναι να μάθουν τα παιδιά την έννοια και τη σημασία της διαφορετικότητας. Επιπλέον να αποκτήσουν σεβασμό απέναντι στη διαφορετικότητα. Μέσα απο αυτή τη μαθησιακή ενότητα παρουσιάζουμε στα παιδιά τη διαφορετικότητα στη φύση (δάσος) και μετά περνάμε ομαλά στη διαφορετικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Το πέρασμα αυτό γίνεται για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά οτι η διαφορετικότητα εμφανίζεται σε πολλά πεδία απο τα φυτά και τα ζώα του δάσους μέχρι το ανθρώπινο γένος. Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα, Περιβάλλον, Δημιουργία-Έκφραση, Πληροφορική, Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, Φυσική αγωγή Θέμα Διαφορετικότητα. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: © Πηνελόπη Γκαμπέτα & Βασιλική Κοσμά 2014. Πλήρης Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων. (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: Μαρία Σακελλαρίου, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)