Γνωρίζω τα φυτά του τόπου μου

128841453871898

Views: 206

Abstract

Περιγραφή Τα παιδιά μέσα από τη συνεργατική διερεύνηση μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και να περιγράφουν τα φυτά της περιοχής τους. Μαθαίνουν επίσης τα μέρη των φυτών και να τα κατονομάζουν. Τέλος αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των φυτών στη ζωή των ανθρώπων και εφαρμόζουν δράσεις με τα φυτά. Γνωστικό Πεδίο: Γλώσσα - Μελέτη Περιβάλλοντος - Ευέλικτη Ζώνη - Πληροφορική - Μουσική - Εικαστικά Θέμα: Γνωριμία με τα φυτά του τόπου μου Σκοπός της Μάθησης: Γνωριμία με τα φυτά του τόπου μου. Τα παιδιά μέσα από τη χρήση της διευρευνητικής μάθησης και μέσα από βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες γνωρίζουν τα φυτά του τόπου τους. Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 6-7