Βουλιάζει βουλιάζει ...η πέτρα!

128841455130923

Views: 194

Abstract

Περιγραφή Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα έχει ως στόχο τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της ιδιότητας των υλικών να επιπλέουν ή να βυθίζονται ανάλογα. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες πολυτροπικές δραστηριότητες, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να: παρατηρήσουν, ανακαλύψουν, να κάνουν υποθέσεις, προβλέψεις, αξιολογήσεις, να καταλήξουν σε συμπεράσματα, να εκφραστούν γλωσσικά, καλλιτεχνικά. δημιουργικά, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά, και να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Γνωστικό Πεδίο: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα: ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ - ΒΥΘΙΣΗ Σκοπός της Μάθησης: ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ - ΒΥΘΙΣΗ Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6