Άξονας συμμετρίας

128841457259426

Views: 213

Abstract

Η ενότητα αυτή στοχεύει να εντοπίζουν οι μαθητές τον άξονα συμμετρίας, να αναγνωρίζουν τα συμμετρικά σχήματα, να σχεδιάζουν συμμετρικό σχήμα και να εφαρμόζουν στρατηγικές επίλυσης γεωμετρικών προβλημάτων. Συγγραφή: Μαρία Κουτράκη, Κολέσια Χρυσούλα Επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση: Άννα Ζουγανέλη Γνωστικό Πεδίο: Μαθηματικά - Αισθητική Αγωγή Θέμα: Συμμετρία - Άξονας συμμετρίας Σκοπός της Μάθησης:: Συμμετρία - Άξονας συμμετρίας Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 8-9