Produced with Scholar
Icon for Η Ταναγραία Κόρη ως στοιχείο του τοπικού πολιτισμού

Η Ταναγραία Κόρη ως στοιχείο του τοπικού πολιτισμού

Learning Module

Abstract

Περιγραφή Μέσα από μία ποικιλία δραστηριοτήτων και διαδικασιών επιδιώκουμε να εισάγουμε τα παιδιά στην κατανόηση της έννοιας «Ταναγραία Κόρη», ως σημαντικής έννοιας για τον τοπικό μας πολιτισμό, δεδομένου ότι η Ταναγραία αποτελεί έμβλημα του χωριού μας και του δήμου που ανήκουμε. Η έννοια του πολιτισμού, προβλέπεται ως διαθεματική έννοια στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. (ΔΕΠΠΣ- Α.Π.Σ για το Νηπιαγωγείο, 2003, σσ.603), στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος, στο κεφάλαιο "Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση" Αναθεωρητής: Ελευθερία Μπασαγιάννη, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 29ης Περιφέρειας Γνωστικό Πεδίο: ΠΑΙΔΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ανθρωπογενές περιβάλλον & αλληλεπίδραση Θέμα: Η έννοια της Ταναγραίας Κόρης Σκοπός της Μάθησης: Η προσέγγιση της Ταναγραίας Κόρης ως σημαντικότερου στοιχείου του τοπικού πολιτισμού Μαθησιακό επίπεδο: Ηλικία 4-6

Γνωστικοί Στόχοι

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

Κατηγορίες κουκλών

 1. Να περιγράφουν προσωπικές εμπειρίες, βιώματα και πρότερες γνώσεις που έχουν και συνδέονται με τις κούκλες τους και το καθημερινό τους παιχνίδι με αυτές.
 2. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα τις διάφορες κατηγορίες κουκλών.
 3. Να αναγνωρίσουν και να σχολιάσουν τα παιδιά τις Ταναγραίες Κόρες που βρίσκονται σε προθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Σχηματαρίου και να κατανοούν ότι πρόκειται για αναπαραστάσεις από κούκλες του παρελθόντος.

Ταναγραία λεξιλόγιο

 1. Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις που συνδέονται με το θέμα της Tαναγραίας κόρης που διερευνούν στην τάξη.
 2. Να αντιστοιχίζουν λέξεις με την κατάλληλη εικόνα που περιγράφει την κάθε μία.
 3. Να αναπτύξουν τις ιδέες τους - απόψεις σχετικά με το τι είναι- τι εννοούμε όταν λέμε Tαναγραία κόρη.
 4. Να διερευνήσουν εναλλακτικά σενάρια  σε σχέση με τις ταναγραίες κόρες.

Αρχαιολόγος

 1. Να ακούν τους ειδικούς χωρίς να τους διακόπτουν, και να µιλούν την κατάλληλη στιγµή, αφού λάβουν υπόψη τους τι έχει προηγηθεί.
 2. Να πληροφορηθούν από έναν ειδικό αρχαιολόγο και να αναλύσουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να κάνει: α) ένας αγρότης που θα βρει στο χωράφι του μια ταναγραία κόρη και β) ένας αρχαιολόγος, μόλις ανακαλύψει στις ανασκαφές μία ταναγραία κόρη, αν θέλουμε να προστατέψουμε τις ταναγραίες κόρες του τόπου μας.
 3. Να προβληματιστούν και να διερευνήσουν εναλλακτικά  σενάρια δράσης για τον επαναπατρισμό των ταναγραίων κορών.

Προβολή Ταναγραίας

Να εφαρμόσουν όσα έμαθαν:

 1. Μέσα από παρουσίαση στους γονείς και την τοπική κοινωνία για να διαφημίσουν τις Tαναγραίες κόρες του τόπου τους.
 2. Κατασκευάζοντας ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με θέμα τις Ταναγραίες κόρες.

1. Γνωστές και μη κούκλες

Για το μαθητή

Δείχνουμε στους μαθητές εικόνες από διάφορες κούκλες, συζητάμε για αυτές, και διαπιστώνουν ότι κάποιες είναι σύγχρονες και γνωστές στα παιδιά και κάποιες παλιές (δεν τις βλέπουν σήμερα στα καταστήματα παιχνιδιών).

Για το δάσκαλο

Γνωστές και μη κούκλες

2. Κατηγορίες κουκλών

Για το μαθητή

Επεξεργάζονται συλλογικά στην τάξη, μέσω του διαδραστικού πίνακα, το πληροφοριακό-ψηφιακό υλικό που συγκέντρωσε η νηπιαγωγός και περιλαμβάνει κούκλες των λαών, διαφορετικών εποχών και χρήσεων με ποικιλία  υλικών κατασκευής. Αναφέρονται ιδιαίτερα στη συζήτηση  στην Ταναγραία, ως μία μικρή κούκλα του τόπου τους από τα πολύ παλιά χρόνια, που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου.

Για το δάσκαλο

Κατηγορίες κουκλών

3. Προσέγγιση της νέας γνώσης μέσω επίσκεψης στο μουσείο

Για το μαθητή

Επισκέπτονται το μουσείο, ακολουθώντας τη διαδρομή που εντόπισαν στο χάρτη της πόλης μέσω του gοogleearth.

'Κάντε κλικ για να δείτε την εικόνα'

Κατά την επίσκεψη  εστιάζουν στις προθήκες που αφορούν τις Ταναγραίες. Τις παρατηρούν, ζητούν πληροφορίες από την αρχαιολόγο, συζητούν μαζί της και σχολιάζουν.

Αποχωρώντας παραλαμβάνουν τη μουσειοσκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας «Οι Κόρες της Τανάγρας».

'Κάντε κλικ για να δείτε την εικόνα'

Κάντε κλικ για να δείτε την εικόνα
Κάντε κλικ για να δείτε την εικόνα

 

Για το δάσκαλο

Προσέγγιση της νέας γνώσης μέσω επίσκεψης στο μουσείο

4. Πίνακας αναφοράς νέων λέξεων

Για το μαθητή

Η εκπαιδευτικός επιλέγει από τη μουσειοσκευή να

διαβάσει στα παιδιά το πληροφοριακό κείμενο για την Ταναγραία. Σε ένα χαρτόνι της τάξης  φτιάχνουν τον πίνακα αναφοράς λέξεων που συνάντησαν στο κείμενο και συνδέονται με την Ταναγραία Κόρη.

'Κάντε κλικ για να δείτε την εικόνα'

Κάντε κλικ για να δείτε την εικόνα

 

Για το δάσκαλο

Πίνακας αναφοράς νέων λέξεων

5. Χάρτης εννοιών

Για το μαθητή

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό kidspiration, το οποίο η εκπαιδευτικός έχει εγκαταστήσει και βρίσκεται στην επιφάνεια του υπολογιστή, φτιάχνουμε το χάρτη εννοιών της Ταναγραίας Κόρης.(έχουν ξαναχρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο λογισμικό και το γνωρίζουν).

Για το δάσκαλο

Χάρτης εννοιών

6. Διερεύνηση σεναρίων

Για το μαθητή

Δίνουμε στα παιδιά εικόνες και διατυπώνουμε ερωτήσεις του τύπου, «τι θα συνέβαινε αν.» και τα παρακινούμε να σκεφτούν εναλλακτικά σενάρια και την εξέλιξή τους.

Για το δάσκαλο

Διερεύνηση σεναρίων

7. Πρόσκληση αρχαιολόγου στην τάξη

Για το μαθητή

Καλούμε στην τάξη έναν αρχαιολόγο που δίνει πληροφορίες στα παιδιά και απαντάει σε ερωτήματά τους για το τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης αν βρει στο χωράφι του μία Ταναγραία και τι ένας αρχαιολόγος:

α) μόλις του ανακοινώσει ένας αγρότης ότι βρήκε μια Ταναγραία Κόρη και

β) για να βρει μια Ταναγραία Κόρη.

Για το δάσκαλο

Πρόσκληση αρχαιολόγου στην τάξη

8. Δράσεις για τον επαναπατρισμό των Ταναγραίων.

Για το μαθητή

Συζητούν στην τάξη και αναλύουν, τη δυνατότητα επιστροφής των Ταναγραίων Κορών από τα μουσεία άλλων χωρών στο μουσείο του χωριού τους, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για να επιτύχουν την επιστροφή και τις συνέπειες που θα έχει για το χωριό τους η επιστροφή αυτή.

Για το δάσκαλο

Δράσεις για τον επαναπατρισμό των Ταναγραίων.

9. Προβάλλω τα ευρήματα του τόπου μου

Για το μαθητή

Οι μαθητές «γίνονται διαφημιστές» και προβάλλουν τις Ταναγραίες τους.

Για το δάσκαλο

Προβάλλω τα ευρήματα του τόπου μου

10. Κατασκευή παιχνιδιού

Για το μαθητή

Οι μαθητές μεταφέρουν τα όσα έμαθαν σε ένα άλλο πλαίσιο, μέσω ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού για τις Ταναγραίες.

Για το δάσκαλο

Κατασκευή παιχνιδιού