Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Subscription

Description

Στο χώρο αυτό φιλοξενούνται εκατοντάδες σχέδια διδασκαλίας που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα από εκπαιδευτικούς και φοιτητές αξιοποιώντας το επιστημολογικό πλαίσιο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού.